Kvadratura kruga: Okamenjeni život

Uvjeća je selo sazdano na kamenu i od kamena. U kamene deftere tog sela, udaljenog 12 kilometara od Trebinja, Srbi se upisuju više od pola milenijuma. Tvrd je kamen, a život na kamenu još tvrđi. Zato je Uvjeću i napustila većina njegovih stanovnika. Oni koji su ostali, a svega ih je troje, okamenili su svoje živote u ovom selu u koje je struja stigla tek 2000. godine. Voda im i dalje stiže sa neba, a čestitog puta do Uvjeće još nema. U Uvjeći se može osetiti dubina vremena, a u arhitekturi ovog sela može se čitati i materijalni status vlasnika kuća, njegove potrebe i osećaj za lepotu, kultura stanovanja, ali i moralni uzusi ljudi koji su živeli u tim kućama. U kućama u Uvjeći još uvek su sačuvani kreveti od kamena na kojima su njihovi vlasnici sanjali o boljem životu. Kroz Uvjeću se može čitati i život Hercegovaca koji su vekovima svoje trajanje vezivali za kamen koji ih je klesao i isklesao kao ljude.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top