Naša Hercegovina

Na usvajanje djeteta čeka 20 parova

Centru za socijalni rad u 2020. godini podneseno je 20 zahtjeva za usvajanje djece, ali do sada nije realizovan nijedan od ovih zahtjeva.

Kazali su ovo za “Glas Srpske” u Centru za socijalni rad Banjaluka te dodali da su tokom 2019. zasnovana dva potpuna i dva nepotpuna usvojenja.

– Interes djeteta ima poseban značaj, što podrazumijeva da se vodi duži postupak i cijene sve okolnosti na strani djeteta, ali i na strani potencijalnih usvojilaca. Organ starateljstva dužan je da uzme u obzir starost potencijalnog staratelja, fizičko i psihičko zdravlje, stabilnost bračne zajednice, motive za usvojenje, sposobnost za roditeljstvo, emocionalnu stabilnost i zrelost usvojilaca te je obavezan da angažuje tim stručnjaka za procjenu situacije – kazala je pravnica u Centru za socijalni rad Jadranka Štrkić.

U evidenciji Centra nalazi se i 14 profesionalnih hraniteljskih porodica u kojima je smješteno 23 djece, dok je u 29 srodničkih hraniteljskih porodica smješteno 36 djece. Objasnila je da se zahtjevi za izdržavanje djece podnose tužbom Osnovnom sudu.

– U 2019. evidentirano je 28 podnesenih tužbi, a u ovoj godini do danas 36 tužbi – rekla je Štrkićeva.

Dodala je da dijete koje ostane bez roditeljskog staranja ima pravo na zbrinjavanje u hraniteljskoj porodici do završetka redovnog školovanja, a najkasnije do 26. godine života.

Uslovi za sticanje statusa hranitelja podrazumijevaju da niko od članova porodice nije kažnjavan, da im nije oduzeto ili ograničeno roditeljsko pravo i poslovna sposobnost te da nisu duševno bolesna ili slaboumna lica ili da na bilo koji način mogu dovesti u opasnost zdravlje djeteta.

– Stručni tim Centra je nakon zbrinjavanja dužan da vrši nadzor na svakodnevnom nivou, dok hraniteljske porodice imaju zadatak da najmanje dva puta mjesečno imaju sastanak u Centru sa porodičnim terapeutima – pojasnila je Štrkićeva.

Jedan Banjalučanin, koji je prije nekoliko godina usvojio dijete, kazao je za “Glas Srpske” da je taj proces bio dug i komplikovan.

– Čini mi se da bi bilo lakše položiti za pilota nego usvojiti dijete. Meni i supruzi su dolazili u kontrole prije, ali i poslije usvajanja sina, te smo morali raditi razne preglede za utvrđivanje zdravstvenog stanja – ispričao je ovaj Banjalučanin, koji nije želio da mu objavimo ime.

Porodični zakon

Porodični zakon propisuje dva oblika usvojenja koji se odnose na potpuno usvojenje do pet godina starosti djeteta i nepotpuno od pet do 18 godina starosti djeteta. 

– U postupku pred Centrom za socijalni rad za period od 2010. do danas zasnovano je 17 potpunih i 18 nepotpunih usvojenja – kazali su iz Centra za socijalni rad.

Izvor: Glas Srpske

Input your search keywords and press Enter.